Sobna vrata
  • Sobna Crna Vrata
  • Kvaka Za Sobna Vrata
  • Sobna Bijela Vrata
  • Sobna Vrata Od Punog Drva

  • Staklena Dvokrilna Vrata
  • Furnirana Smeđa Vrata
  • Sobna Krem Vrata
  • Vrata Za Sobu Boje Pijeska
  • Staklena Vrata Za Kupaonicu

Posebni oblici

Vrata do stropa

Vrata visine do stropa simboliziraju moderan životni stil. Dostupna su u svim stilovima i uzorcima. Detaljnije →

Vrata za uštedu prostora

Specijalna vrata za korištenje u prostoru između dvije prostorije gdje ne postoji drugo rješenje i gdje bi klasična vrata bila potpuno neučinkovita. Detaljnije →

Specijalni oblici

Ovdije je riječ o individualnim rješenjima korištenim najčešće za tavanski prostor gdje su ukošeni i niski stropovi.

posebni-oblici
Detaljnije →