Sobna vrata
  • Sobna Crna Vrata
  • Kvaka Za Sobna Vrata
  • Sobna Bijela Vrata
  • Sobna Vrata Od Punog Drva

  • Staklena Dvokrilna Vrata
  • Furnirana Smeđa Vrata
  • Sobna Krem Vrata
  • Vrata Za Sobu Boje Pijeska
  • Staklena Vrata Za Kupaonicu

Vrata za uštedu prostora

6962_1015_content_small

Saloonska vrata / Europska bukva

6962_1016_content_small

Preklopna vrata / Palisander / vodoravno furnirana / staklo

Saloonska vrata

Prolaz kroz prostoriju znatno je olakšan saloonskim vratima, pa čak i kada su vam ruke zauzete nečim što nosite jer se vrata pomiču i na jednu i na drugu stranu bez puno snage ili zaglavljivanja.

Preklopna vrata

Za manji i ograničen prostor gdje je otežano ili potpuno onemogućeno otvaranje vrata na obje strane najučinkovitiji je odabir vrata koja se prelamaju svojim lisnatim površinama.